g

تقديم .....................................................................................

04

المحور الأولى : تاريخ وجغرافية النظام الدولي...............................

05

المحور  الثانية  : ميزان المدفوعات   ..............................................

18

المحور  الثالثة  : سياسة سعر الصرف الأجنبي.........................

29

المحور الرابعة  : التدفقات المالية الدولية

39

المحور  الخامسة  :تحليل الأسواق المالية الدولية .........................

69

المحور السادسة : التصنيف الائتماني والتسيير المالي الدولي

77

المحور  السابع : الصيرفة الدولية   

79

المحور  الثامن  : المالية الدولية والمشكلات المعاصرة

83

قائمة المراجع........................

115نظرا لصعوبة تحميل محتوى مطبوعة مقياس  المالية الدولية فإنه يمكن تحميلها من خلال :

https://drive.google.com/file/d/1rX9hq6lMaAfQOj5g0xY75DpmTIcsd-ov/view?usp=sharing

مقياس المالية الدولية